Pengacara Jogja

Pendampingan Perkara Sidang Pidana di Pengadilan Negri Wates perkara kasus Pidana, dalam kasus tersebut perkara yang ditangani telah terselesaikan dengan pembuktian fakta-fakta yang ada, selama berjalanya persidangan pihak clien merasa puas dengan pendampingan selama masa perkara tersebut berjalan.

Pengacara Jogja
Pengacara Jogja

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *